หลักสูตร การเขียนโมเดลธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ – Building Model

Building Model
การเขียนโมเดลธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด

     การเริ่มต้นธุรกิจ จากการสร้างสินค้าหรือบริการอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีในมุมมองของผลิตภัณฑ์แต่ในทางธุรกิจสินค้าเหล่านั้นอาจสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผนทางธุรกิจที่จะเป็นตัวช่วยกำหนดความสำเร็จในตลาดคุณจะสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไร การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ (Business Model) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้น หลักสูตรนี้แนะนำวิธีการคิดวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ดี

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจแนวคิดและพื้นฐานการสร้างโมเดลธุรกิจได้
  2. วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของตัวเองและของคู่แข่ง
  3. สามารถสร้างและนำเสนอโมเดลธุรกิจได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424