หลักสูตร การใช้ภาษาจีน ในที่ทํางาน – Chinese For Office Workers

การใช้ภาษาจีน ในที่ทํางาน

Chinese For Office Workers

รายละเอียด

     คอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝน และใช้ได้ผลจริงในองค์กรเน้นฝึกทักษะด้านการสนทนาภาษาจีนเป็นหลักคอร์สนี้จะช่วยเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน ที่ถูกต้อง ชัดเจน ช่วยให้การทำงานในองค์กรขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร หลังเรียนจบผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้อง ชัดเจนช่วยให้การทำงานในองค์กรขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424