หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษา – Consultative Selling Training

Consultative Selling Training
การขายอย่างที่ปรึกษา

รายละเอียด

        ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะส้ร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก

หลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าและวิธีการที่จะนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่หรือซื้อซ้ำเพิ่มเขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

  1. ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในงานขายอย่างที่ปรึกษาต่อสภาวะการขายในปัจจุบัน
  2. ได้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการขายอย่างที่ปรึกษาที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
  3. สามารถนำเอาบทเรียนที่ออกแบบให้เหมาะต่อลูกค้า / บริการ ขององค์กร นำไปเสนอขายอย่างที่ปรึกษาแก่ลูกค้าขององค์กรได้จริง

เหมาะกับใคร

  1. พนักงานขาย
  2. หัวหน้าทีมขาย

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  1. บรรยาย
  2. Workshop
  3. Case Study ผู้นำในระดับสากลและประเทศ
  4. ชม VDO

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424