หลักสูตร ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mindmap

ประสานความคิด 

เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mindmap

รายละเอียด

   ในยุคที่ความรู้สามารถหาจากที่ไหนก็ได้ เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องด้วยความรู้นั้นมีทั้งที่เป็นความจริง เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะทุกคนสามารถนำเสนอข้อมูลจากความเชื่อของตนเองได้หลากหลายช่องทาง เป็นผลให้เกิดความสับสนในการนำข้อมูลมาใช้งานจริง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีส่วนสำคัญในการจัดการข้อมูลที่มีมากมายให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความชัดเจนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ การสร้างแผนที่ความคิด Mindmap จะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมีความสร้างสรรค์ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติการ และ การจัดการชีวิตการทำงาน สร้างพลังบวกพลังไอเดียสร้างสรรค์ในการทำงาน

   หลักสูตร ประสานความคิด เพิิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mindmap นอกจากจะช่่วยกระตุ้นไอเดียเชิงบวกในการทำงานแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกันของบุคลากร สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้อีกด้วย

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อฝึกกระบวนการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking ) 
  2. เพื่อฝึกการสร้างแผนที่ความคิด และ การจัดการข้อมูล ด้วย Mindmap
  3. เพื่อฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking ) 

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

วันที่ 2

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424