หลักสูตร การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Communication

 Effective Communication
การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

      การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต และการทำงาน ซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดข้อมูลสู่บุคคลอื่นๆ แล้ว ยังทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างบรรยากาศแห่งความสุขอีกด้วย แต่การจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจ และอาศัยองค์ประกอบต่างๆอีกด้วย ซึ่งใน หลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบของการสื่อสาร เพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในหลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบของการสื่อสาร เพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424