หลักสูตร การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Coordination

Effective Coordination
การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

     การประสานงาน เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนก้าวสู่ความสำเร็จเพราะการประสานงานมีองค์ประกอบอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์และข้อมูลที่ต้องการประสานงาน รวมถึง วัตถุประสงค์ในการประสานงานแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกันเข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. มีทักษะในการประสานงานภายในองค์กรในรูปแบบ วิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. สามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะการประสานงานของตนเองได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424