หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ – Effective Presentation & Communication Techniques

Effective Presentation & Communication Techniques
เทคนิคการนำเสนอ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424