หลักสูตร โปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service – Excellence Expert Program

Excellence Expert Program
 โปรแกรมคุณภาพ
ในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service

รายละเอียด

1. Customer Service Excellence (0.5 วัน)

2. Service Mind (1 วัน)

3. Personality Plus (0.5)

4. Communication & Presentation Excellence (1 วัน)

5. Customer Delight (CRM & CEM) (0.5 วัน)

6. Customer Complaint Handling & Service Recovery (1 วัน)

7. Service Team Intelligence (0.5 วัน)

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424