หลักสูตร การให้ฟีดแบ็กเพื่อเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน – Feedback For Performance Progression

Feedback For Performance Progression  การให้ฟีดแบ็กเพื่อเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

    เพื่อให้สามารถให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสมาชิกของทีมให้ปรับการทำงานให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมายขององค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถให้ feedback ขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ถูกทิศทางและได้ผลลัพธ์
  2. รู้แนวทางสร้างแรงจูงใจในการปรับการทำงานและการพัฒนาตนเองด้วย การให้ feedback แก่สมาชิกในทีม
  3. รู้วิธีสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของทีมจากการทำงานแต่ละวัน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424