หลักสูตร เทคนิคการทำโฆษณา Google Ads เพื่อปิดการขายมืออาชีพ

เทคนิคการทำโฆษณา Google Ads
เพื่อปิดการขายมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

ผู้เรียน มีความเข้าใจว่า Google Ads คืออะไร และทำไมต้องทำโฆษณา Google Ads ผู้เรียนสามารถเปิดบัญชีโฆษณา Google Ads ทราบขั้นตอนการลงโฆษณา วางแผน และจัดวางโครงสร้าง Google Ads ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตรงตามหลักการที่ Google แนะนำเพื่อการสร้างแบรนด์และยอดขาย ในระยะยาว

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424