หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาพสู่ความสําเร็จองค์กร ด้วยโปรแกรม CANVA – Internal Communication with Picture for success by Canva Program

การสื่อสารด้วยภาพสู่ความสําเร็จองค์กร ด้วยโปรแกรม CANVA
Internal Communication with Picture for success by Canva Program

รายละเอียด

     ในยุคบัจจุบันนี้ป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ข้าใจได้อย่างรวคเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพหรือกราฟิก ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูล เพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่ข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ทำให้ผู้นำเสนอผลงาน (Presentation) นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

     Canva Program ช่วยให้การตกแต่งภาพ และกราฟฟิกได้สวยงามขึ้น สะดวก รวดเร็ว และง่ายช่วยให้คุณต่อยอดความคิดสร้างสรรค์งานกราฟิกได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยภายในหลักสูตรจะมีการสร้างงานให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ออกแบบ Poster ประชาสัมพันธ์, Infographic และปรับแต่งภาพให้สวยงามในการสื่อสารภายในองค์กร และนอกองค์กร ฯลฯ

วัตถุประสงค์

  1. สามารถใช้งาน Canva Program ในการนำเสนองาน และผลงานต่างๆได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมืออาชีพ
  2. สร้าง Infographic และการนำเสนอด้วยภาพจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic หรืออื่นๆได้สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆเข้าถึง พนักงานได้อย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424