หลักสูตร ผู้นำในบทบาทของโค้ช – Leader As A Coach

Leader As A Coach
ผู้นำในบทบาทของโค้ช

รายละเอียด

     ในยุคที่คนทำงานร่วมกันผสมผสานจากหลากหลายเจนเนอเรชั่น ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กันสมัย และความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การ “สั่งให้ทำ” ด้วยวิธีการเดิมทั้งหมดที่ผู้นำมีประสบการณ์และสร้างความสำเร็จมา อาจไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ว่าจะทวีคูณด้วยขนาดของทีมงาน หรือแม้แต่รักษาความสำร็จที่เคยสร้างไว้ได้ ผู้นำจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทสำคัญในฐานะ “โค้ช” ในการ “ฟัง” ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของงาน เปลี่ยนการบอกให้เป็นการตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานเป็นเจ้าของวิธีแก่ไขปัญหาในงาน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ และใช้ศักยภาพของทีมงานทั้งหมดร่วมกันด้วยความเข้าใจ กระตุ้น จูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ความท้าทายจากการนำตนเอง ก้าวไปสู่บทบาทในการเป็นผู้นำทีมงาน เริ่มด้วยการเป็นต้นแบบที่ดี เข้าใจสมาชิกของทีม เลือกบทบาทและสไตล์การนำที่เหมาะสมสู่เป้าหมายสุดท้ายนั่นคือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผ่านความสำเร็จของเป้าหมายของทีม ภายใต้ความกดดัน ที่มีโอกาสซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เข้าใจ เท่าทัน และยืดหยุ่นต่อการบริหารตามสถานการณ์

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ตระหนักถึงบทบาทผู้นำในการพัฒนาคน เป็นต้นแบบทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน
  2. เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของทีมงานในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะเจเนอเรชั่น เพื่อนำทีมงานสู่เป้าหมายในระดับต่างๆ
  3. เข้าใจธรรมชาติทางจิตวิทยาของมนุษย์เมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลง
  4. พัฒนาความสามารถในการโค้ชที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของทีมงานที่ต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

Day 2

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424