หลักสูตร เทคนิค การเจรจาต่อรอง ให้ประสบความสำเร็จ – Negotiation Skills

Negotiation Skills
เทคนิค การเจรจาต่อรอง
ให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด

     ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้ง การนำเสนอ การสนทนา การประชุม การเสนอข้อคิดเห็นและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจและช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้ป็นที่น่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียง ท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

สามารถนำองค์ความรู้จากการเรียนไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันเพื่อนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424