หลักสูตร การพัฒนาองค์กรโดยใช้ OKR – Objective & Key Results for Organization Development (OKR)

Objective & Key Results for Organization Development (OKR) การพัฒนาองค์กรโดยใช้ OKR

รายละเอียด

  “OKR ย่อมาจาก Objectives & Key Results เป็นครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วิทยากรได้เริ่มประยุกต์ใช้มาระยะหนึ่ง และพบว่าเป็นแนวคิด และครื่องมือที่ทรงพลัง สร้างอารมณ์ร่วมกับองค์กรได้ แนวคิด OKR นั้นมีมาประมาณเกือบ 50ปี แล้ว โดยต้นตำรับมาจากการใช้งานในบริษัท Intel แต่เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในวันที่ Google
ใช้ครื่องมือนี้เป็นตัวหลักสำหรับตั้งเป้าหมาย
และขับเคลื่อนองค์กร นอกจากนั้นยังพบว่าแนวคิด OKR สามารถนำไปใช้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองได้อีกด้วย หลักสูตรนี้จะออกแบบให้ผู้เรียนเข้าใจถึง OKR พร้อมตัวอย่างในสเกลและมีการทำ Work shop ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที”

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อทราบถึงหลักการแนวคิดและความสำคัญของ OKR
  2. เพื่อสามารถนำเอาหลักการของ OKR ไปประยุกต์ใช้ในงานและองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424