หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับผู้บริหาร – Online Marketing Strategy for Management

Online Marketing Strategy
for Management
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับผู้บริหาร

รายละเอียด

     ในการปรับตัวขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโต แน่นอนว่า ช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่องค์กรหนีไม่พ้น หรือกล่าวได้ว่าทุกวันนี้ทุกองค์กรจำเป็นต้องสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้บริหารองค์กรในทุกระดับชั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อเกิดความเข้าใจมองงานออก วิเคราะห์คู่แข่งและสามารถบริหารทีมงานได้หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ ผู้บริหารองค์กรทุกคน ทุกระดับทุกวัย เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารงานในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจถึงภาพรวมด้านการตลาดออนไลน์
  2. เข้าใจถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์
  3. สามารถบริหารงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424