หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

    หลักสูตรนี้เหมาะกับองค์กรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร ลูกค้า หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับที่สูงถึง 5 ล้านบาท                                        โดยการอบรมในแบบ In-house จะมีการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสอดแทรกเนื้อหา แต่ละส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงประจักษ์และเก็บจุดเรียนรู้ต่างๆ ที่จะนำไปสู่การวางแผน เพื่อปรับกระบวนการธุรกิจ และรายการเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปวางแผนในการ 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมในบริบทการทำงาน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424