หลักสูตร การสร้างทักษะการนำเสนอผลงาน – Pro Present

Pro Present
การสร้างทักษะการนำเสนอผลงาน

รายละเอียด

    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การนำเสนอผลงานนั้นด้วยทักษะการนำเสนอที่ดี จะช่วยให้ผู้ฟังมีความเข้าใจง่ายและเกิดความต้องการที่จะฟังเนื้อหานั้นอยู่ตลอด เพื่อนำไปสู่ความจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ให้ผู้เรียนตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ทุกคนสามารถฝึกฝนพัฒนาได้
  2. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและเทคนิดต่างๆ ที่จำเป็นในการนำเสนอ
  3. ให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคการนำเสนอ ไปเลือกปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424