หลักสูตร เทคนิคขายทางโทรศัพท์ – Proactive Telesales Techniques

Proactive Telesales Techniques
เทคนิคขายทางโทรศัพท์

รายละเอียด

  1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์เพื่อการขาย
  3. ผู้เข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์เห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโทรศัพท์ และพัฒนาเทคนิคการขายรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424