4 รูปแบบในการลดการ Burnout เพิ่มกำลังใจในการทำงาน

         

  1. การปรับความคิด  ความคิดเป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน เมื่อเราจัดระเบียบความคิดได้ จะทําให้งานเราสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การปรับเรื่องของอารมณ์ เรื่องของอารมณ์ในการทํางานร่วมกัน. ตัดสินใจซึ่งกันและกัน. เราจะทํายังไงให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การปรับพฤติกรรมในการทํางาน พฤติกรรมในการทํางาน ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ต้องปรับพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือ แล้วก็การให้การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง รวมถึงการจัดการเรื่องของเวลาในการทํางาน Time Management ที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการจัดการ แล้วก็ควบคุมพฤติกรรมในการทํางานได้
  4. ภาวะทางด้านร่างกาย ร่างกายสําคัญ เมื่อไหร่ที่เราสามารถดูแลร่างกายของเราได้ดีเราก็จะสามารถทํางานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และเพิ่มกําลังใจให้เรา อย่างไม่น่าเชื่อ

Credit : ดร.ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล (สถาบัน Impression)

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424