หลักสูตร บริการด้วยใจ – Service Mind

บริการด้วยใจ
Service Mind

รายละเอียด

    เป็นหลักสูตรเพื่อการสร้างทัศนคติของทำงานด้านบริการให้เข้าใจในความหมายของคำว่า “Customer” หรือ “ลูกค้า” ซึ่งองค์กรมีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก แต่การที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกได้เป็นอย่างดีนั้น จิตสำนึกของการให้บริการด้วยใจ ต้องเริ่มมาจากการให้บริการลูกค้าภายในองค์กรก่อน แล้วส่งต่อไปถึงยังลูกค้าภายนอก

วัตถุประสงค์

     ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติของการทำงานบริการให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า”ผู้ได้อบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้ารวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการให้บริการที่ดีที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติไปใช้ในการทำงานขาย และการบริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424