หลักสูตร การยกระดับการบริการที่เหนือชั้นของ Call Center – Service Quality for Call Center

Service Quality for Call Center
การยกระดับการบริการ
ที่เหนือชั้นของ 
Call Center

รายละเอียด

    Call Center เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กร ที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุด ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการ ในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆ องค์กรจึงต้องหากลยุทธ์ และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ “Call Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ลูกค้า กับงานบริการ”
  2. เพื่อให้เข้าใจว่า ทุกครั้งที่มีการติดต่อจากลูกค้า  ความคาดหวังมาพร้อมกับลูกค้า

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424