หลักสูตร มาตรฐาน การให้บริการสําหรับ Showroom & Online platform

มาตรฐาน การให้บริการสําหรับ
Showroom & Online platform

รายละเอียด

     การให้บริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดยอดขาย ความประทับใจและความผูกพันของลูกค้า ดังนั้นผู้จัดจำหน่าย จึงจำเป็นต้องส่งมอบบริการ

และการขายที่เป็นมาตรฐาน พร้อมสร้างความแตกต่างอันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจนลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี มีการซื้อซ้ำและบอกต่อหลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ Showroom & Online platform นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของการขาย การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการตำเนินการได้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการลูกค้า
  2. เพื่อมีทักษะการบริการลูกค้ที่เป็นมาตรฐานสากล
  3. เพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการลูกค้ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
  4. สามารถส่งมอบการขายและการบริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424