หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ – The Professional Leader

The Professional Leader

ผู้นำมืออาชีพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อยกระดับผู้บริหารให้มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพและสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424