หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกดิจทัลแก่บุคลากร สำหรับผู้บริหารองค์กร – Transformation in people

Transformation in people

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกดิจทัลแก่บุคลากร สำหรับผู้บริหารองค์กร

รายละเอียด

         ในโลกดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนทุกคน รวมไปถึงองค์กรและผู้นำองค์กร โดยผู้นำองค์กรเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการนำพาองค์กรให้สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลาย หรือบั่นทอนศักยภาพของธุรกิจได้ อีกทั้งผู้นำยังเป็นผู้ที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย ทางออก อันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ให้องค์กรมีศักยภาพในการแข็งขันได้

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิกัล สำหรับ ผู้บริหารองค์กร (Managing Digital Disruption) ได้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ของวิทยากร ในการทำงานที่ปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำมากกว่า100 องค์กร อีกทั้งยังเป็นผู้ทำงานวิจัยระดับสากลในด้านนี้โดยตรง เพื่อให้หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานแนวคิดในการทำงาน การบริหารองค์กร และการนำพาองค์กรยกระดับเพื่อขับเคลื่อนองค์กราสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในสากล
  2. ได้สามารถนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสากลมากำหนดเป็นกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจขององค์กรได้
  3. สามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้
  4. เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการเข้าสู่ยุคดิจิทัลและพร้อมที่จะเป็น Change Leader ในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424