หลักสูตร พัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงาน – Up-Skills & Re-Skills

Up-Skills & Re-Skills
พัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้รูปแบบการให้บริการสถานการณ์จำลอง
  2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการขององค์กร
  4. นำหลักการไปใช้ในการประยุกต์และพัฒนากับองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424