หลักสูตร x2 ยกกำลังขาย ขายออนไลน์ ขยายตัวแทนขาย สร้างรูปแบบใหม่

x2 ยกกำลังขาย ขายออนไลน์
ขยายตัวแทนขาย สร้างรูปแบบใหม่

รายละเอียด

ทุกวันนี้การขายมิใช่ต้องขายแบบพบหน้าแต่เพียงอย่างเดียว ทักษะการขายออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นของนักขายแล้ว หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์นักขายทุกท่าน

ㆍ ทำไมต้องเรียน

ㆍถ้าคุณอยากให้องค์กรของคุณมีรายได้ ผ่านระบบออนไลน์คุณต้องส่งทีมมาเรียน

ㆍองค์กรได้ลองหารายได้แบบใหม่โดยเสี่ยงน้อยลง

ㆍ ได้มองเห็นศักยภาพของทีมงานในการออกไปทดลองขยายฐานลูกค้าด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อสามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการหลังการขายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  2. เพื่อสามารถนำเอาทักษะและความรู้ที่ได้รับไปให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424