1_Banner 1500-450 การใช้ ChatGPT เพื่อให้ AI ทำงาน_1
1_Banner 1500-450 การใช้ ChatGPT เพื่อให้ AI ทำงาน_1
1_Banner 1500-450 การใช้ ChatGPT เพื่อให้ AI ทำงาน_1
1_Banner 1500-450 การใช้ ChatGPT เพื่อให้ AI ทำงาน_1
banner_การใช้ ChatGPT เพื่อให้ AI ทำงาน Data _ Coding เสร็จในพร
Customer Experience & Service Tracking System @Branches (1920 × 576px)
สถาบันจัดอบรม IMPRESSION
สำเนาของ สถาบันจัดอบรม IMPRESSION
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Play Video

WHO ARE WE?

IMPRESSION เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมในด้านการพัฒนาการบริการลูกค้าในประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เกิดจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าในระดับสากล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี มาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน

ทำไมถึงเลือก IMPRESSION ?

  1. ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มีความรู้และประสบการณ์จริง มากกว่า 17 ปี

  2. การออกแบบหลักสูตร (Customized) อย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้าในแต่ละองค์กร

  3. บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) เราทุ่มเทส่งมอบบริการด้วยใจ สู่บริการที่เป็นเลิศ

  4. วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (Tangible) โดยกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และแนวทางการพัฒนาองค์กร

  5. เพลิน (PLAY & LEARN) เราเน้นบรรยากาศการฝึกอบรมแบบสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด

Our Service

บริการของเราแบ่งแยกตามหมวดหมู่โดยมีรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจง่ายตามหมวดหมู่ด้านล่างนี้

อบรมพนักงาน

บริการรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้จริง​

Teamwork / CSR​

บริการออกแบบกิจกรรม Team Building ให้เข้ากับความต้องการและบริบทขององค์กร พร้อม กิจกรรม CSR ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบต่างๆ

เรียนออนไลน์

บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุก Platform

บริการที่ปรึกษา​

บริการด้านที่ปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพ

IMP Solutions

แผนพัฒนาบุคลากรและองค์กร
ตอบโจทย์ความต้องการของทุกองค์กร ด้วย ความครบวงจร
( One Stop Service )

งานสำรวจ/ประเมิน

บริการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อทราบถึงผลการบริการในปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาใช้ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิผล

แพคเกจทัวร์

บริการทัวร์ หลากหลายเส้นทาง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทีมงานที่มากประสบการณ์

บทความล่าสุด

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

 การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย
Read More
วิทยากรเก่ง สอนสนุกมาก ๆ ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ทำให้เรื่องที่เข้าใจยาก กลายเป็นเนื้อหาที่มีความสนุก เข้าใจง่ายและได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนการบริหารความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี และทีมงานมืออาชีพ ประทับใจการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มาก
ยุติธรรมจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
ยุติธรรมจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
Read More
วิทยากรสอนสนุก ทีมงานและอาจารย์มีความเป็นกันเอง ใส่ใจผู้เข้าอบรม มีกิจกรรมให้ร่วมทำตลอดการฝึกอบรม และเนื้อหาเข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้งานได้จริง
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
Read More
ชอบมากค่ะ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย มีเคสตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาให้สอดคล้องกับงานที่ทำได้จริงและ เห็นภาพ มีให้ ทำ Workshop และ Roleplay ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
Land Rover
Land Rover
Read More
ประทับใจมาก มีเอกสารประการเรียนรู้อ่านเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวย ไม่เคยอบรมที่ไหนที่ได้ความรู้และมีส่วนร่วมได้มากเท่านี้
บริษัท ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Read More
อาจารย์สอนสนุก มีกิจกรรมสอดแทรกตลอดหลักสูตร
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
Read More
วิทยากรมีการยกตัวอย่างและอธิบายได้ละเอียดเห็นภาพ
บริษัท สยาม คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น  จำกัด
บริษัท สยาม คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Read More
วิทยากรเตรียมเนื้อหามาได้ดี พร้อมทั้งให้ทำ Roleplay ตรงกับงานที่ทำอยู่ จึงได้นำไปปรับใช้กับงานได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Read More
วิทยากรและทีมงาน น่ารักมากค่ะ ช่วยอำนวยความความสะดวกในการจัดอบรมมากค่ะ
Thailand Elite
Thailand Elite
Read More
อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านงานท่องเที่ยวทำให้สามารถให้คำแนะนำได้ดี และตัวอย่างที่อาจารย์นำมายกตัวอย่าง ตรงกับเนื้อหาและงานของเรา
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
Read More
วิทยากรมีความรู้และความเข้าใจในงานของผู้อบรมจึงอธิบายงานได้อย่างเข้าใจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Read More
บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานได้ความรู้ และนำไปปรับใช้งานได้จริง
Previous
Next

ได้รับความไว้วางใจกว่า 1,000 องค์กร