ความถี่ในการทำ Mystery shopping เป็นอย่างไร

ความถี่ในการทำ Mystery shopping สามารถแตกต่างกันไปตามลักษณะและความต้องการของธุรกิจแต่ละราย โดยส่วนมากมีหลักการดังนี้:

  1. ทำเป็นรายปีหรือรายเทอม: สำหรับบริษัทหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และต้องการทำความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าเป็นระยะๆ อาจทำ Mystery shopping เป็นรายปีหรือรายเทอม เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในการบริการและการซื้อขายของลูกค้า                           
  2. ทำเป็นระยะหยุดพัก: บางธุรกิจอาจตัดสินใจทำ Mystery shopping เป็นระยะเวลาหยุดพัก แล้วกลับมาทำในภายหลัง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่                  
  3. ทำเป็นรายประจำหรือสม่ำเสมอ: บางธุรกิจอาจต้องการทำ Mystery shopping เป็นรายประจำหรือสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการต่าง ๆ และให้ความสนใจต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง                                    
  4. ทำตามความจำเป็น: การทำ Mystery shopping อาจจะทำตามความจำเป็นของธุรกิจ โดยมองข้อความในเชิงเฉพาะ เช่น หลังจากที่ได้รับรายงานการทำของเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการว่ามีปัญหา หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการบริการหรือสินค้าที่สำคัญ เป็นต้น                                       
  5. การกำหนดความถี่ในการทำ Mystery shopping ควรพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ความต้องการของการวิเคราะห์ และทรัพยากรที่มีอยู่ในการดำเนินงาน โดยการประเมินผลและปรับปรุงที่เกิดขึ้นจาก Mystery shopping ควรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับความถี่ของการทำ Mystery shopping ต่อไป                         

 

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424