ทฤษฎี Employee Engagement ของ Aon เป็นอย่างไรบ้าง

Aon Hewitt เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเขาได้พัฒนาโมเดล Employee Engagement ที่เรียกว่า “Aon Hewitt Engagement Model” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดและจัดการความผูกพันของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ

 

โมเดลนี้มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการคือ:

1.Leadership: ความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำขององค์กร การพูดคุยและการกระทำของผู้บริหารส่วนนี้มีผลต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นของพนักงาน

2.Performance: การรับรู้ว่าพนักงานมีความรู้สึกอย่างไรต่อกระบวนการการทำงาน ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และความเชื่อมั่นในความสามารถในการปฏิบัติงาน

3.Culture: วัฒนธรรมขององค์กรที่มีผลต่อการรู้สึกและทัศนคติของพนักงาน เช่น ความเปิดเผย การสนับสนุน และความเป็นกลาง

4.Enablers: ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำงานของพนักงาน เช่น โครงสร้างการสนับสนุน การช่วยเหลือจากทีมงาน และโอกาสในการพัฒนาทักษะ

 

โมเดล Employee Engagement ของ Aon Hewitt ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างความพึงพอใจและความสุขของพนักงานได้ และเชื่อมั่นว่าความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลการทำงานที่เป็นเลิศขึ้นในองค์กร

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424