หลักสูตร Chat GPT & AI เพื่อการทำงานในยุคปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ

Chat GPT & AI
เพื่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

      คอร์สระยะเวลาสองวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโลกด้าน Aใ ให้ผู้เรียนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เรียน

     สามารถนำ AI ไปใช้งานได้ตรงสายทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

         ระบบการสอนถูกออกแบบให้ป็นการผสานกันระหว่างความรู้กฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลังจากจบคอร์สระยะสั้นนี้ ผู้เรียนจะสามารถนำ A! ไปปฏิบัติงานได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424