หลักสูตร Design Thinking

Design Thinking

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ (Design Thinking) และตอบโจทย์ลูกค้า
  2. สามารถใช้กระบวนการ Design Thinking ในการสร้างสรรค์ผลงานจริงทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424