หลักสูตร Social Media for Corporate PR - การใช้โซเชียลมีเดียสำหรับ PR องค์กร

Social Media for Corporate PR

การใช้โซเชียลมีเดียสำหรับ PR องค์กร

รายละเอียด

        ในยุคนี้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในการ PR องค์กร เพราะสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์แนวใหม่ได้ครบ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม ทำให้การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย มีความโดดเด่นที่ได้ผลมาก ๆ เพราะส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และรับรู้ถึง Feed back ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่องานได้ทันที ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้

ㆍการใช้โซเชียลมีเดียในงาน PR

ㆍการวิเคราะห์คอนเทนต์ที่จะนำมาสื่อสาร

ㆍการสร้างสรรค์คอนเทนต์

ㆍPOEM : Paid-Owned-Earned Media

ㆍการวางแผนสื่อและกลุ่มเป้าหมาย

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

      หลังจากคุณเรียนคอร์สนี้จบแล้ว เรารับรองว่าคุณจะสามารถประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องขององค์กรผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างเหมาะสม น่าสนใจ และกลุ่มเป้าหมายมีอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาขององค์กร เข้าใจขั้นตอนการใช้โซเชียลมีเดียมาประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนงานการตลาดขององค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424