เขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพในที่ทำงาน Write Professional Emails in English at Work

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ในที่ทำงาน Write Professional Emails in English at Work

รายละเอียด

คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การฝึกเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและฝึกทำกิจกรรมรูปแบบของคอร์สออนไลน์ ออกแบบมาให้เป็น Interactive Workshop Activity

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคที่ใช้บ่อยและเทคนิคในการเลือกคำเพื่อเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมืออาชีพให้เหมาะสมกับผู้รับอีเมล

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424