หลักสูตร 7 7 9 – The Secrets for Your Success

หลักสูตร 7 7 9 – The Secrets for Your Success

   7 7 9 – The Secrets for Your Success

รายละเอียด

รหัสการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัล 4.0 มีเนื้อหาที่กระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
• สร้างแรงบันดาลใจและความท้าทายด้วยพลังคิดบวก                                                                                                                                                                                       
  ทำงานด้วยความตื่นตัวและปราดเปรียวอย่างคนรุ่นใหม่                                                                                                                                                                                     
• เผชิญหน้ากับอุปสรรคและจัดการปัญหาได้อย่างไม่ทุกข์ร้อน                                                                                                                                                                          • ปรับเปลี่ยนแนวการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม                                                                                                                                                                                   ยกระดับความร่วมมือร่วมใจมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

เลข 7 แรก หมายถึง เจ็ดพฤติกรรมที่คนไทยต้องหยุด
เลข 7 ที่สอง หมายถึง เจ็ดพลังคิดบวกที่เราต้องทำ
เลข 9 หมายถึง ก้าวเดินสู่เส้นทางความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424