หลักสูตร การปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุค New Normal – (AFA) Adaptability / Flexibility / Agility (AFA)

การปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ยุค New   Normal 
(AFA)
Adaptability / Flexibility / Agility (AFA)

รายละเอียด

     โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การผลิตสินค้าหรือบริการเน้นในเรื่องของสุขอนามัยและความสะดวกมากขึ้น แล้วคุณจะทำอย่างไรหรือใช้แนวคิดแบบไหน เพื่อทำให้ตัวคุณ หรือ ทีมงานของคุณนั้นมีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ ในหลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้เข้าใจเทคนิค วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดีขึ้น

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจเทคนิควิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดีขึ้น และทราบถึงแนวคิด ทักษะ และทฤษฎีที่จะช่วยให้การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานง่ายขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424