หลักสูตร ยิง Ads Facebook ให้ปัง

ยิง Ads Facebook ให้ปัง

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถ ทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตั้งแต่พื้นฐานการเปิดร้านค้าออนไลน์และการสร้างคอนเทนต์ต่างๆ ในการโปรโมทและการลงโฆษณาผ่าน Facebook เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการยิงแอดโฆษณาได้ด้วยตนเอง การสร้างบัญชี การเพิ่มผู้ดูแลเพจ และยังสามารถวิเคราะห์ผลโฆษณาจาก Facebook และจากคู่แข่งผ่านทางมือถือ ทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถนำผลมาปรับปรุง คอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพในการทำโฆษณา เพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณ เพื่อผลกำไร และให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424