หลักสูตร การโค้ชผลงานขั้นสูง – Advance Performance Coaching

Advance Performance Coaching
การโค้ชผลงานขั้นสูง

รายละเอียด

        การโค้ชผลงานขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดให้โค้ชที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถมีทักษะการโค้ชที่สูงขึ้นในหัวข้อเรื่อง ผลงาน การตั้งเป้าหมาย การกำหนดทางเลือก การกระตุ้นผลงานและการสร้างความไว้วางใจทั้งนี้วิทยากรถ่ายทอดด้วยหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลพร้อมตัวอย่างประกอบ ในการนำไปสู่การฝึกฝนการโค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ / ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สนทนาโค้ชผลงานได้
  2. สนทนาโค้ชเพื่อการตั้งเป้าหมายและกำหนดทางเลือกได้
  3. สามารถโค้ชเพื่อการกระตุ้นผลงานได้
  4. สามารถโค้ชเพื่อสร้างความไว้วางใจได้

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน
  2. ผู้จัดการ
  3. ผู้บริหาร
  4. ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424