สร้างระบบคุณภาพบริการ และความพึงพอใจ จากข้อคิดเห็นของลูกค้า ด้วย AI Technology (Impression Tracking System)

สร้างระบบคุณภาพบริการ
และความพึงพอใจ
จากข้อคิดเห็นของลูกค้า
ด้วย AI Technology
(Impression Tracking System)

รายละเอียด

     บริการรูปแบบใหม่ของสถาบัน IMPRESSION เป็นการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า ระหว่างที่ใช้บริการ Online หรือ Onsite ในสาขาต่าง ๆ ของธุรกิจหน้าร้านขายสินค้า หรือศูนย์บริการ ที่มีสาขาตั้งแต่ 10 สาขา ถึง 3,000 สาขา ให้มีการรับฟังเสียง ความคิดเห็นของลูกค้า ทั้งทางบวกและทางลบ

Voice of customer : VOC

     เพื่อนำมาสร้างความประทับใจ ความผูกพันและประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า นำมาแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้านำมาประเมินผลการให้บริการของแต่ละสาขาแบบที่เป็น Real time (ไม่ต้องทำการประเมินทีละครั้งอีกต่อไป) สามารถประเมินได้ทุกจุดบริการ (Touch point) ด้วย Al วิเคราะห์ผลและรายงานผ่านหน้าจอ Dash bord ให้ผู้บริหารได้เห็นผลการให้บริการและความคิดเห็นของลูกค้า เป็นแบU Real time หรือแบบ รายวัน รายเดือน รายปี้ได้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ขั้นตอน บุคลากรได้ตรงประเด็นที่สุดด้วยระบบ

Objective

 • To develop customer experience and customer service in all branches
 • To evaluate and track the performance of service level in all branches
 • To get the voice of customer in all touch points
 • To handle customer issues immediately and appropriately
 • To design the new solutions and services for customer referring customer voice

Opportunity for Improvement

 • ลูกค้ามีปัญหา ไม่รู้จะบอกใคร
 • การบริการในแต่ละสาขาดีไหม
 • การประเมินผลงานบริการของสาขาทำได้ปีละครั้ง
 • จุดให้บริการต่างๆ ห้องน้ำ เติมลม สถานีชาร์จ ร้านค้า เป็นอย่างไรในปัจจุบัน
 • การรับมือสถานการณ์ลูกค้าที่แจ้งมาในช่องทางต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เหมาะสมและมีระบบจัดการ
 • ผู้บริหารสามารถทราบผลปฏิบัติงานระดับการบริการและความพึงพอใจ/ผูกพัน ของลูกค้าได้ตลอดเวลา

Service Process

 1. Design
  ออกแบบรูปแบบ/กิจกรรม/คำถาม/วิธีการประเมินออกแบบ ของแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ
 2. Setup
  วางระบบโปรแกรมให้เหมาะกับธุรกิจองค์กร

 3. Run ระบบ

  Test ระบบโปรแกรมเพื่อความเสถียรของการวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล

 4. Report
  สามารถเรียกดูสรุปผล Daily Report รายวัน แบบ Real Time ได้ตลอดเวลา

 5. Solving Problem
  มีวิธีการรับมือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นและมีแนวทางแก้ไขที่เป็นมาตรฐานได้ใน “ทันที”

 6. New Product/Service
  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด จะสามารถเห็นถึงโอกาสProduct ในการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า อย่างตรงจุด