หลักสูตร การเจรจาต่อรองของ Sales (ภาษาอังกฤษ) – Being a Champion in Persuasion & Negotiation

Being a Champion in
Persuasion & Negotiation

การเจรจาต่อรองของ
Sales (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด

A common problem encountered by seminar attendants at several business courses is the lack of hands-on experience in business negotiations of the
lecturers/speakers. Seeing this prevalent problem and recognizing the needs of the market, we have developed the ‘Being a Champion in Persuasion &
Negotiation course’. Attendants will be able to hear and learn a great deal of outstanding negotiating techniques from our experienced speaker who has repeatedly succeeded in business negotiations in real-life working situations.

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

Attendants will be able to apply the knowledge they obtain from the seminar in their real-life situations and gain the upper hand in negotiations.

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424