หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพในตนเองด้วย กรอบความคิดแบบเติบโต – Building your Success with Growth Mindset

    Building your Success
with Growth Mindset
การเสริมสร้างศักยภาพในตนเองด้วย กรอบความคิดแบบเติบโต

 

รายละเอียด

     ในการจะทำให้งานให้สำเร็จได้ด้วยดีนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ คือ Growth Mindset ดังนั้น Growth Mindset เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องการสร้างความตระหนักให้เกิด Growth Mindset ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นการเรียนรู้เรื่อง Growth Mindset จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า Growth Mindset และการนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้
  2. รู้ถึงความแตกต่างระหว่าง Fixed & Growth Mindset
  3. เข้าใจถึงความสำคัญ และความแตกต่างของ Mindset
  4. กระบวนการสร้าง Growth Mindset สู่ความสำเร็จในตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424