หลักสูตร มือใหม่เขียนอีเมลธุรกิจ อย่างมั่นใจ – Business Email Writing 101

มือใหม่เขียนอีเมลธุรกิจ อย่างมั่นใจ
Business Email Writing 101

รายละเอียด

     คอร์สนี้เหมาะกับคนหนึ่งที่ “อยากเขียนอีเมลธุรกิจให้รู้เรื่อง เรียงประโยคให้ถูกต้องและดู ProfessionaI” หรือคุณเป็นคนหนึ่งที่สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้ แต่เมื่อถึงเวลาต้องเขี้ยนอีเมลติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ แล้วมีความไม่มั่นใจว่ เพทเทิร์นการเขียนอีเมลแบบธุรกิจควรเขียนอย่างไร ใช้ศัพท์คำไหนจึงจะหมาะสม ความเป็นทางการต้องระกับไหน กลัวผู้อ่านขง เรียบเรียงความคิถไม่ถูก เขียนอะไรตกหล่นไหม ไม่รู้ว่ารูปแบบประโยคที่ควรใช้ต้องเป็นอย่างไร ฯลฯ”คอร์ส Business Email Writing 101 คอร์สมือไหม่เขียนอีเมลธุรกิจอย่างมั่นใจ”นี้ช่วยให้ คุณสามารถเขียนอีมลภาษาอังกฤได้อย่างเป็นมืออาชีพยิ่ งขึ้นอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์

  1. เทคนิคการจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่จะทำให้อีเมลของคุณอ่านง่ายรายละเอียดไม่ตกหล่น
  2. แนะแนวการเขียนแบบสมัยใหม่ ที่น้นความกระชับตรงตามประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่โบราณ
  3. การเลือกใช้คำและประโยคตามสถานการณ์ กาลเทศะ
  4. ตัวอย่างอีเมลจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจต่างและประโยคยอดฮิตที่ใช้ได้จริงในการติดต่อทางธุรกิจ
  5. มารยาทสากลในการขียนอีเมลให้ Professionalสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งตัวคุณและองค์กร
  6. ไวยกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนอีเมลธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424