หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio

การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio

รายละเอียด

     สอนการใช้งานโปรแกรมCamtasia Studio โปรแกรมสำหรับการตัดต่อวีดีโออย่างง่ายๆ และรวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียน การสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงสามารถบันทึกหน้าผู้สอนหรือผู้ที่กำลังทำการบันทึกเสียงไปด้วยในขณะเดียวกัน สร้างไฟล์วีดีโอในหลาย Format และที่นิยมส่วนใหญ่คือในรูปแบบของ .mp4 ที่ประกอบได้ทั้งภาพและเสียง รวมไปถึงสามารถสร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียวเช่นไฟล์ .mp3 ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โดยโปรแกรมที่ใช้สอนจะเป็นโปรแกรม Camtasia Studio 2008 ความสามารถหลักๆ เช่น การจับหน้าจอ,การบันทึกเสียง, การปรับแต่งทั้งการใส่ Effect ที่เหมาะกับสื่อการสอนเช่น ใส่Cursor Effects. การปรับแต่งสีวีดีโอ. การทำ Zoom in, Zoom out เพื่อให้เห็นภาพหรือสร้างโฟกัสให้กับวีดีโอ, การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (ClosedCaptions) การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (Closed Captions)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ได้ ตั้งแต่การเปิดโปรแกรมคำสั่งและการตั้งค่าพื้นฐาน
  2. สามารถทำการบันทึกหน้าจอการทำงานของคอมพิวตอร์ด้วยฟังค์ชั่น Recorder
  3. สามารถแก้ไข ตัดต่อวีดีโอที่บันทึกไว้ได้จากการใช้งาน Timeline ในโปรแกรม สามารถใส่ Effect ให้กับวีดีโอได้ ทั้งการ Zoom in, Zoom out, Subtitles/CC
  4. สามารถปรับแต่งเสียงได้
  5. สร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ ได้ Produce file เป็น .mp4, .,p3 เพื่อนำไปใช้งานต่อหรือส่งไฟล์ต่อไปได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424