จัดอบรมให้พนักงาน Online vs Onsite แบบไหน ดีกว่ากัน? ทีมดูแลงานอบรมต้องพยายามจัดอบรมให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร แต่ในช่วงโควิด work from home การจัดอบรม จะหยุด หรือจะมีต่อดี จัดแบบใด online หรือ onsite แล้วถ้าไม่จัดอบรมใดๆ เลย เราจะมีผลงานไหม มาดูทางออกที่เป็นข้อดี […]
ความสุขในที่ทํางาน Happy Workplace อยากได้งานที่มีประสิทธิภาพ แต่องค์กรไม่บริหารความสุขให้บุคลากรเมื่อองค์กรไม่มีความสุข เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือพนักงานยกทีมลาออก งานไม่มีประสิทธิภาพ หากองค์กรไหนกำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้ รีบปรับแก้ด่วน!! เคยได้ยินคำว่า องค์กรแห่งความสุขมั้ยครับเมื่อองค์กรมีความสุข บุคลากรในองค์กรก็จะมีความสุข สุขทั้งคน สุขทั้งงาน แล้วเราจะสร้างความสุขในองค์กรได้อย่างไรเราสามารถเริ่มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ ความสะอาด อุปกรณ์การทำงานที่ครบครัน สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้พนักงานในองค์กรแสดงออกถึงพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น เช่น รับฟัง เปิดกว้างในการทำงาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันกับองค์กรคนทำงานในองค์กร ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักขององค์กร ด้วยเป็นความสำคัญว่า […]
บริหารความสุขในองค์กรด้วย 8 H ทุกวันนี้ คุณมีความสุขกับที่ทำงานหรืองานของคุณหรือไม่ ? ลองถามตัวคุณดูครับ…แต่ถ้าคำตอบคือไม่ เรามาดูวิธีการ บริหารความสุขในองค์กรด้วย 8 H 1. happy body คือความสุขจากการมีสุขภาพดี 2. happy heart คือความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันในองค์กร 3. happy relax คือการรู้จักผ่อนคลาย คุณต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง ต้องมีคำว่า “หยุด” เพื่อที่จะตั้งสติก่อนที่จะดำเนินการต่อไป […]
5 หลักสูตรอบรมสุดปัง เพิ่มพลังองค์กร ปัจจุบันเข้าสู่ยุค Digital แบบเต็มตัว รูปแบบการทำงานมีแบบ Work from home Work from anywhere  มีการทำงานที่บ้านสลับกับที่ทำงาน มีการแข่งขัน และจากการวิจัยพบว่า สิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่ประสบปัญหามีปัจจัยหลายด้าน อาทิ เช่น พนักงานหมดไฟในการทำงาน เกิดภาวะ Burnout จากงานที่จำเจ […]