Workshop TikTok สำหรับมือใหม่ เนื้อหาหลักสูตร พื้นฐานการเริ่มต้นใช้งาน TikTok พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ TikTok และไอเดียการสร้าง Content โดน ๆ สร้างบัญชี TikTok ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail, Facebook etc. การสร้างรูปโปรไฟล์ด้วย Canva การตั้งค่า […]
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ในที่ทำงาน Write Professional Emails in English at Work รายละเอียด คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การฝึกเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและฝึกทำกิจกรรมรูปแบบของคอร์สออนไลน์ ออกแบบมาให้เป็น Interactive Workshop Activity ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคที่ใช้บ่อยและเทคนิคในการเลือกคำเพื่อเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมืออาชีพให้เหมาะสมกับผู้รับอีเมล เนื้อหาหลักสูตร Section 1 : […]
หลักสูตร Chat GPT & AI เพื่อการทำงานในยุคปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ Chat GPT & AI เพื่อการทำงานในยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด       คอร์สระยะเวลาสองวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโลกด้าน Aใ ให้ผู้เรียนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เรียน      สามารถนำ […]
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด หากในยุคดิจิทัลเรามีวงการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือในงานต่าง ๆ กลายเป็นที่สำคัญมากขึ้น ดังนั้น การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญยิ่ง ทำให้องค์กรที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า, การจัดการงาน, การจัดการข้อมูล, การฝึกอบรม, และกระบวนการธุรกิจอื่น ๆ […]
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนการเงิน ก่อนการเกษียณ เทคนิคการวางแผนการเงิน ก่อนการเกษียณ รายละเอียด หากจะกล่าวถึงเรื่องการเงิน หลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องตัวเลขที่มีความยุ่งยาก เพราะหากคล่องทางการเงินไม่ดี หากทุกคนไม่ประหยัดรู้จักใช้ทรัพยากรเรื่องเงินให้เกิดประโยชน์กับตนเอง อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตได้ โดยหลักสูตร เทคนิคการวางเผนการเงินก่อนการเกษียณให้พนักงานทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการหาเงิน การใช้เงินโดยผ่านกิจการการเรียนรู้แบบสนุก แต่มีสาระนำไปใช้ในชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการใช้เงิน การหาเงิน การวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการในเรื่องของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน […]
หลักสูตร การออกแบบ Prompt Engineering สำหรับ Chat GPT AI (เหมาะสำหรับสายงาน Data) การออกแบบ Prompt Engineering สำหรับ Chat GPT AI (เหมาะสำหรับสายงาน Data) รายละเอียด การมี 100 หรือ […]
หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน Finance for Non-Financeสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน รายละเอียด      จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม      โดยหลักสูตร […]
หลักสูตร การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม – Activity Based Costing การคิดต้นทุนฐานกิจกรรมActivity Based Costing รายละเอียด      ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่การควบคุมต้นทุน ความเป็นเลิศของกิจการส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การใช้สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base […]
หลักสูตร WordPress Fast Creator WordPress Fast Creator รายละเอียด      คอร์สแนะนำวิธีการทำเว็บแบบให้ได้เว็บออกมาเร็ว ๆ พร้อมใช้ หลายแบบ เลือกได้เลยหากคุณกำลังต้องการเว็บของตัวเองอยู่ อยากทำเว็บบริษัทเร็วที่สุด ถูกกี่สุด คอร์สนี้คือคำตอบ คุณสามารถทำเว็บได้เองไม่ต้องไปจ้างทำเสียหลายบาท แค่ปีละ 1 พันบาท ก็มีเว็บของตัวเองได้แล้ว […]
หลักสูตร SEO สำหรับเพิ่มฐานการตลาด และติดหน้า GOOGLE SEO สำหรับเพิ่มฐานการตลาดและติดหน้า GOOGLE รายละเอียด กระบวนการ SEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google และ Search Engine ชั้นนำอื่นๆ วัตถุประสงค์ ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเนื้อหาของการทำ SE0 และนำไปใช้ได้จริง ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการของ SE0 […]