หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจ – Decision Making Techniques

Decision Making Techniques

เทคนิคการตัดสินใจ 

รายละเอียด

      ปัญหาคืองาน งานคือปัญหา เพราะว่า เราต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจทุกๆ วัน และตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน นอกบ้าน หรือแม้แต่การไปซื้อของบางปัญหา บางการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่ท้าท้ายความคิด ความสามารถ ต้องใช้ข้อมูลมากมาย ต้องใช้การวิเคราะห์วิจัย และต้องใช้หลากหลายอารมณ์ความคิด หากมองปัญหาผิด การตัดสินใจแก้ไขปัญหาก็ผิดพลาดไปด้วย หรือ มองปัญหาถูก แต่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาดก็เป็นไปได้เช่นกัน  ดังนั้น การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีหลักการคิด หลักการตัดสินใจ จึงเป็นเครื่องมืออย่างนึง ที่ช่วยให้ท่านมองปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำ

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถตัดตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. นำเอาเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424