หลักสูตร การตลาดดิจิทัล – Digital Marketing

การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

รายละเอียด

     ในสภาวะ การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่มีธุรกิจใดที่จะปฏิเสธการทำการตลาดแบบดิจิทัลได้ เพราะข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง รวมถึงยังทำให้เกิดการซื้อขายได้ทันทีในวินาทีที่สื่อของเราเข้าถึงตัวผู้บริโภค หลักสูตs Digital Marketing นี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ อันจะเป็นการต่อยอดด้าน Digital Marketing ให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง อันจะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่มีอยู่ได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือได้ในทุกมิติของการทำการตลาดในโลกออนไลน์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนหลังจากจบในการเรียนรู้นี้สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ทันที
  3. เพื่อให้มองภาพรวมของการทำการตลาดและสามารถเลือกเครื่องมือในการทำการตลาดได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424