หลักสูตร Digital Mindset

                      Digital Mindset

รายละเอียด

     ในยุคปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจและการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ Digital เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้คนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงานมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการทำธุรกรรมต่างๆ การสื่อความ ส่งข้อมูล ซื้อ-ขาย และตัดสินใจก็สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ได้ทั้งสิ้น หลักสูตร Digital Mindset ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองความคิด ทัศนคติที่ดีต่อการปรับตัวเข้าสู่โหมด Digital และมีความพร้อมในการทำงานแบบควบคู่กับรูปแบบที่เป็น Digital ได้อย่างแท้จริง

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเปิดมุมมองความคิด และปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Mindset
  2. เพื่อทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  3. เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424