หลักสูตร ค้นหาตัวตน รุ่งทั้งคน รุ่งทั้งงาน – DISCOVERY

ค้นหาตัวตน รุ่งทั้งคน รุ่งทั้งงาน DISCOVERY

รายละเอียด

  ความสำเร็จในการทำงานย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องคนก็เป็นปัจจัยสำคัญ เท่ากับหรือมากกว่าเรื่องงานเสียด้วยซ้ำ การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การรู้จักสไตล์ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทั้ง 4 หัวข้อ ที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การบริหารคนและทำงานร่วมกับคนประสบความสำเร็จ หลักสูตร DISC รู้เขา รู้เรา คนสำคัญงานสำเร็จได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมอง มีเทคนิคในการปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าใจสไตล์ บุคลิก พฤติกรรมของตนเอง
  2. เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง บุคคล และย่อมรู้ผู้อื่น
  3. เพื่อสามารถบริหารอารมณ์ และมีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424