หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน – Effective Interviewing Technique

  Effective Interviewing Technique  เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

รายละเอียด

     การสัมภาษณ์งานเป็นศิลปะและเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้สัมภาษณ์มีความเข้าใจ รู้สึกดีและชื่นชมในการจะนำผู้ถูกสัมภาษณ์มาร่วมงานด้วย ดังนั้นการพัฒนาทักษะการข้าสัมภาษณ์คนให้ได้งาน จึงต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝน จนสามารถกล่าวได้ว่า คนเก่งเหมือนๆกัน 10 คน ไปสัมภาษณ์งานพร้อมๆกัน คนที่จะได้งานก็คือคนที่เรียนรู้ เข้าใจ และหยิบเอา เทคนิคการสัมภาษณ์งานออกมาใช้ได้นั่นเอง หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ ขั้นตอน ของการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนสามารถนำไปใช้แล้วได้งาน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอน และเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน
  2. เพื่อให้สามารถไปสัมภาษณ์งานแล้วได้งาน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424