ศิลปะการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ (Effective Negotiation Skill)

ศิลปะการเจรจาต่อรอง
ให้ประสบความสำเร็จ
(Effective Negotiation Skill)

รายละเอียด

ทักษะในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ นักวิจัยรวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล เหตุเพราะเราต้องติดต่อประสานงานอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนที่มีทักษะในการเจรจาก็สามารถนำพาให้ตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไม่ยาก อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจามีความประทับใจในการติดต่อด้วย แต่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เนื่องจากไม่สามารถชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ตามมาจนยากที่จะประเมินได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้ทางสถาบันพัฒนาหลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ” (Effective Negotiation Skill) ขึ้น

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคในการเจรต่อรองให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมการก่อนการเจรจา การเลือกรูปแบบการเจรจาให้เหมาะสม การอ่านและการประเมินคู่ต่อรอง รวมถึงการสร้างอำนาจในการต่อเจรจาต่อรอง รวมถึงเทคนิคในการจัดการกับข้อโต้แย้งต่าง ๆ เพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424